JAZZINITIATIVE FÜR HAMBURG E.V.
☆ Jazz im Brückenstern ☆

SAAGARA

Waclaw Zimpel (Komp., Klarinette), Ghatam Giridhar Udupa (Ghatam), Bharghava Halambi (Khanjira), K Raja (Thavil), Mysore N. Karthik (Violin)


Fotos von Ludwig Geiss